Sosialisasi Online K3 Seri 2 "Pengujian Faktor Kimia dan PAK (Penyakit Akibat Kerja) yang Berkaitan dengan Faktor Kimia"

Sosialisasi Online K3 Seri 2 "Pengujian Faktor Kimia dan PAK (Penyakit Akibat Kerja) yang Berkaitan dengan Faktor Kimia"

Terima kasih kepada para Narasumber dan Peserta atas terselenggaranya Sosialisasi Online K3 Seri 2 "Pengujian Faktor Kimia dan PAK (Penyakit Akibat Kerja) yang Berkaitan dengan Faktor Kimia".